Firma BIURO INŻYNIERYJNO - PROJEKTOWE ELEKTRON Karol Pytlak działa na rynku elektroenergetycznym od 2014 roku, natomiast doświadczenie zawodowe w branży jako projektant zdobywałem już od roku 2009.

Ukończyłem studia wyższe o kierunku elektrotechnika na Politechnice Świętokrzyskiej i Politechnice Częstochowskiej. Ponadto posiadam uprawnieninia budowlane zarówno do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Należę do Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Świadczymy usługi z zakresu branży elektroenergetycznej na terenie całego kraju. Projektujemy linie i sieci elektroenergetyczne dla energetyki, budownictwa, infrastruktury drogowej. Współpracujemy m.in. z Grupą PGE, TAURON, instytucjami publicznymi oraz inwestorami prywatnymi.