NASZA OFERTA

1. Wykonywanie dokumentacji projektowych dla budowy linii kablowych i napowietrznych SN i NN;
2. Wykonywanie dokumentacji projektowych dla budowy przyłączy kablowych i napowietrznych SN i NN;
3. Wykonywanie dokumentacji projektowych dla budowy stacji transformatorowych kontenerowych i słupowych;
4. Wykonywanie dokumentacji projektowych do zasilania farm fotowoltaicznych, OZE;
5. Wykonywanie dokumentacji projektowych dla budowy oświetlenia drogowego;
6. Wykonywanie adaptacji projektów budowlanych;
7. Wykonywanie projektów instalacji wewnętrznych;
8. Kierowanie robotami budowlanymi w branży elektroenergetycznej;
9. Wykonywanie kosztorysów ofertowych, inwestorskich, powykonawczych oraz przedmiarów robót;
10. Sporządzanie audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznej;
11. Opracowywanie ekspertyz i pomiarów dla instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych (posiadamy m.in.: wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji ele. SONEL MPI 520, cyfrowy miernik cęgowy CMP-400, 2-biegunowy tester napięcia model P-5);
12. Doradztwo techniczne w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych;
13. Współpraca z firmami wykonawczymi.